Obowiązki i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości to odpowiedzialna praca. Jakie są jego obowiązki? Za co odpowiada? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w przepisach prawa, ale są one dość ogólne. Szczegółowe obowiązki zawarte są w umowie podpisywanej pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a zarządcą. Umowa i ustawa             Obowiązki zarządcy ogólnie są...